J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01D - Other Beta-Lactam Antibacterials » J01DC - Second-Generation Cephalosporins » J01DC03 - Cefamandole

cefamandol

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial
Merknaam: 
Mandol

Grenswaarden

≥ 18 jaar

ivmin. 500mg 3 dd tot max. 2000mg 4 dd cefamandol

1 maanden - 18 jaar

ivmin. 50mg/kg/24u in 4 doses per 24u tot max. 150mg/kg/24u in 4 doses cefamandol
iv tot max. 6g/24u in 4 doses cefamandol

Nierfunctie

≥ 18 jaar

iv

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
30 - 50750 mg 3 dd - 1500 mg 4 dd iv
10 - 30500 mg 3 dd - 1000 mg 4 dd iv
2 - 10500-1000 mg 2 dd iv
< 250-750 mg 2 dd iv
Renale eliminatie: 
60-95%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Hemo dialysis: 
begindosis 1 g (15 mg/kg lich.gewicht), gevolgd door 500 mg (7.5 mg/kg lich.gewicht) 2 dd, zo veel mogelijk op geleide van de serumconcentratie
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.