J - Antiinfectives For Systemic Use » J05 - Antivirals For Systemic Use » J05A - Direct Acting Antivirals » J05AB - Nucleosides And Nucleotides Excl. Reverse Transcriptase Inhibitors » J05AB09 - Famciclovir

famciclovir

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiviral
Merknaam: 
Famvir

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 250mg 2 dd tot max. 500mg 3 dd famciclovir

Nierfunctie

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
30 - 5024 uur
< 3050%24 uur
Renale eliminatie: 
60% (als penciclovir; famciclovir is een prodrug van penciclovir)
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Hemo dialysis: 
bij herpes genitalis 250 mg elke 2 dagen en na de dialyse, bij herpes zoster 500 mg elke 2 dagen en na de dialyse
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.