J - Antiinfectives For Systemic Use » J04 - Antimycobacterials » J04B - Drugs For Treatment Of Lepra » J04BA - Drugs For Treatment Of Lepra » J04BA02 - Dapsone

dapsone

Administratie categorie: 
Gelimiteerd
Medicine group: 
antibacterial

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 50mg 1 dd tot max. 100mg 1 dd dapsone

Nierfunctie

Renale eliminatie: 
20%
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Hemo dialysis: 
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Opmerkingen: 

CVVH: geen aanpassing nodig

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.