J - Antiinfectives For Systemic Use » J05 - Antivirals For Systemic Use » J05A - Direct Acting Antivirals » J05AR - Combinations » J05AR06 - Atripla

atripla

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiviral
Merknaam: 
Atripla

Nierfunctie

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
30 - 50niet voorschrijven
< 30niet voorschrijven
Renale eliminatie: 
tenofovir 70-80%, emtricitabine 86%, efavirenz < 1%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Hemo dialysis: 
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.

Opmerkingen

1 tablet (bevat 245 mg tenofovir, 200 mg emtricitabine en 600 mg efavirenz) 1 dd po.

Niet gebruiken bij GFR < 50 ml/min. Voor dosisaanpassing bij GFR < 50 ml/min zie bij afzonderlijke middelen.