furunkel

Adviezen

≥ 18 jaar

flucloxacilline po 500mg 4dd 7 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
clindamycine po 600mg 3dd 7 dagen

Opmerkingen

Indicatie voor systemische behandeling (criteria NHG):
– bij risico op gecompliceerd beloop (boven lijn mondhoek tot oor, verhoogd risico op endocarditis, een kunstgewricht of verminderde weerstand)
– niet-genezende furunkel
– furunkel die gepaard gaat met algemene malaise en koorts;
– furunkel bij een patiënt met influenza of een verminderde weerstand (diabetes mellitus, hiv-infectie).

Bij recidiverende furunculos en / of abcessen denk aan PVL toxine.

Indien S. aureus PVL positief neem contact op met de arts microbioloog voor dragerschapbehandeling

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: