toxic streptococcen syndroom

Adviezen

≥ 18 jaar

benzylpenicilline iv 2milj. IU 6dd minimaal 7 dagen
+
clindamycine iv 600mg 3dd minimaal 7 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
cefuroxim iv 1500mg 3dd minimaal 7 dagen

+ clindamycin

Opmerkingen

Meldingsplichtige ziekte groep B2

Overweeg gammaglobuline toe te voegen, eerste dag 1 g/kg, dag 2 en 3 0,5 g/kg, totaal 3 dagen.

Gezinscontacten meebehandelen en andere nauwe contacten controleren (zie LCI-richtlijn: Groep A-streptokokkeninfectie [GAS]).

Bron

Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 
Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
LCI richtlijn Groep A-streptokokkeninfectie
Frontpage: 
Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Aangifteplichtige ziekten
Frontpage: 
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: