otitis media

Adviezen

≥ 18 jaar

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd 5 tot 10 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie
claritromycine po 500mg 2dd 5 tot 10 dagen
of
azitromycine po 500mg 1dd 3 dagen
of
doxycycline po 100mg 2dd 5 tot 10 dagen

12 maanden - 18 jaar

amoxicilline po dd 7 dagen

12 maanden - 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie

Opmerkingen

Antibiotica in principe niet geïndiceerd.

NHG Standaard: Een antimicrobiële behandeling wordt aanbevolen bij een ernstig ziek kind of als het kind zieker wordt, en bij risicofactoren voor complicaties: leeftijd jonger dan 6 maanden, anatomische afwijkingen in het KNO-gebied, zoals bij het syndroom van Down of bij palatoschisis, ooroperaties in de voorgeschiedenis of een gecompromitteerd immuunsysteem.

NHG Standaard: Overweeg een antimicrobiële behandeling bij kinderen die al bij de eerste presentatie tijdens een OMA-episode otorroe hebben en bij wie ook sprake is van koorts en/of pijn, bij kinderen jonger dan 2 jaar met een dubbelzijdige acute middenoorontsteking, en bij kinderen bij wie na drie dagen nog geen verbetering is opgetreden van koorts en/of pijn.

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
NHG Standaard 2014 Otitis media acuta bij kinderen
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: