bronchitis- exacerbatie COPD

Adviezen

≥ 18 jaar

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd 7 dagen
of
doxycycline po oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd 7 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
doxycycline po oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd 7 dagen
of
claritromycine po 500mg 2dd 7 dagen
of
azitromycine po 500mg 1dd 3 dagen

Opmerkingen

H. influenzae: resistentie voor amoxicilline: 18% in het ziekenhuis, 15% bij huisarts; co-trimoxazol: 19% in het ziekenhuis, 15% bij huisarts;  amoxicilline-clavulaanzuur: 7% in het ziekenhuis, 9% bij huisarts;  doxycycline 3% in het ziekenhuis, 1% bij huisarts. 

 

NHG Standaard COPD 2015:

Bij patiënten met ≥ 1 criterium voor een ernstige exacerbatie die in de thuissituatie behandeld kunnen worden:

· In elk geval kuur orale corticosteroiden

· Antibiotica zijn geïndiceerd afhankelijk van FEV1 en klinische infectieverschijnselen; bij FEV1 <30% antibiotica altijd geïndiceerd.

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
NHG Standaard COPD 2015
Frontpage: 
frontpage link

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: