parotitis

Adviezen

≥ 18 jaar

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd 7 tot 14 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
clindamycine po 600mg 3dd 7 tot 14 dagen

Opmerkingen

In combinatie met verbetering speekselafvloed

Naast S. aureus zijn ook vaak anaerobe micro-organismen betrokken bij een bacteriele parotitis. 

Bron

Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: