meningitis - meningokok

Adviezen

≥ 18 jaar

benzylpenicilline iv 2milj. IU 6dd 7 dagen

penicilline gevoelige N. meningitidis

ceftriaxon iv 2000mg 2dd 7 dagen

bij penicilline resistante stam (MIC >0.25)

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
ceftriaxon iv 2000mg 2dd 7 dagen

Opmerkingen

Chemoprofylaxe van contacten kan geïndiceerd zijn, met als doel voorkoming van ziekte door eliminatie van dragerschap bij contacten van de indexpatiënt.
Zie bij profylaxe en/of LCI protocol

Meldingsplichtige ziekte groep C

Chemoprofylaxe aan het einde van de therapie ter eliminatie van nasopharynx dragerschap, alleen indien patient géén ceftriaxon heeft gehad.

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: