meningitis - pneumokok

Adviezen

≥ 18 jaar

benzylpenicilline iv 2milj. IU 6dd minimaal 10 dagen

Penicilline gevoelig (MIC≤0.06)

ceftriaxon iv 2000mg 2dd minimaal 10 dagen

Penicilline intermediaire gevoeligheid (0.06 < MIC =< 2)

vancomycine iv 1000mg 2dd minimaal 10 dagen
+
ceftriaxon iv 2000mg 2dd minimaal 10 dagen

Penicilline resistent: (MIC >2.0)

Opmerkingen

Altijd dexamethason iv 10 mg 4 dd 4 d.

Dosering vancomycine iv bij normale nierfunctie: 1000 mg 2 dd (<70kg) of 1000 mg 3 dd (>70kg) met een eerste vancomycine dalspiegel op dag 3.

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: