comm-acq pneumonie - pneumokok

Adviezen

≥ 18 jaar

amoxicilline po 750mg 3dd 5 dagen

oraal

benzylpenicilline iv 1milj. IU 4dd 5 dagen

intraveneus

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
azitromycine po 500mg 1dd 3 dagen
of
doxycycline po oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd 7 dagen

oraal

cefuroxim iv 750mg 3dd 5 dagen

intraveneus

Opmerkingen

Cefuroxim  alleen bij niet IgE-gemedieerde penicillineallergie. Bij IgE-gemedieerde penicillineallergie (bijv. anafylaxie) 

Azitromycine of doxycycline: bij bewezen gevoeligheid. Wanneer vanaf dag 1 oraal behandeld kan worden (bij penicillineallergie) 

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: