comm-acq pneumonie - S.aureus (non-MRSA)

Adviezen

≥ 18 jaar

flucloxacilline iv 1000mg 4dd

intraveneus

flucloxacilline po 500mg 4dd

orale vervolgtherapie

Opmerkingen

Kies bij niet IgE gemedieerde betalactam allergie voor cefazoline 3 dd 2g gedurende 14 dagen.

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
SWAB Richtlijn CAP 2016
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: