sepsis - Listeria monocytogenes

Adviezen

≥ 18 jaar

amoxicilline iv 2000mg 6dd 21 dagen
+
gentamicine iv 1dd 3 tot 7 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie

Opmerkingen

Meldingsplichtige ziekte groep C

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 
Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 
Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Aangifteplichtige ziekten
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: