cystitis bij diabetes mellitus

Adviezen

≥ 18 jaar

nitrofurantoine po 50mg 4dd 7 dagen

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: