syfilis

Adviezen

≥ 18 jaar

benzathinebenzylpenicilline intramusculair 2.4milj. IU eenmalig

Stadium 1, 2 en latens recens

benzathinebenzylpenicilline intramusculair 2.4milj. IU 1pw 3 weken

Lues tarda en zwangeren

benzylpenicilline iv 3milj. IU 6dd 10 tot 14 dagen

Neurolues

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
doxycycline po 100mg 2dd 2 weken

Stadium 1, 2 en latens recens

Opmerkingen

Penidural: evt. 1.2 mE oplossen in 2 cc lidocaine 20 mg/ml + 2 cc fys. zout, in elke bil

Altijd HIV test doen bij diagnose syfilis.

Lues latens tarda bij HIV positieve patient / en tertiaire lues:

- Eerst liquorpunctie ter uitsluiting van neurolues.

Bij symptomatische neurolues kan overwogen worden prednison 1mg/kg/dag toe te voegen.

Indien na 24 maanden VDRL niet viervoudig is gedaald, neurolues uitsluiten.

Bij onbekende duur van de syfilis infectie, patient behandelen als lues tarda.

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Multidisciplinaire Richtlijn Seksueel Overdraagbare Aandoeningen Voor de 2e lijn, 2013
Frontpage: 
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: