bijtwonden

Adviezen

≥ 18 jaar

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 4dd 5 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
doxycycline po oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd 5 dagen

Opmerkingen

NHG standaard huidinfecties: profylactische behandeling is geïndiceerd bij:

– bijtwond aan hand, pols, been of voet
– diepe prikbeet of kneusbijtwond
– bij mensen- of kattenbeet
– bijtwond en verminderde weerstand (patiënten zonder milt; met een verhoogd risico op endocarditis (kunsthartklep of ernstige klepaandoening); met een kunstgewricht; met een verminderde weerstand zoals bij diabetes mellitus of bij gebruik van orale corticosteroïden).

Overweeg tetanusvaccinatie

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: