sepsis - onbekende verwekker

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: community-acquired
cefuroxim iv 1500mg 3dd 7 tot 10 dagen
+
tobramycine iv 5mg/kg eenmalig

Tobramycine in principe eenmalig.

Opmerkingen

Altijd rekening houden met het resultaat van eerder afgenomen kweken en recent antibiotica gebruik.

Eenmalig gentamicine mede van belang voor het verbreden van het spectrum bij toenemende resistentie. Tobramycine kan éénmalig gegeven worden, ook wanneer er sprake is van nierfunctiestoornissen.

Bij ernstig verloop overweeg verwijderen/wisselen intravasale lijnen.

Indien de verwekker van sepsis bekend wordt, dient het gekozen antibiotica regime, voor zover mogelijk, gestroomlijnd te worden op basis van het antibiogram.

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: