leverabces

Adviezen

≥ 18 jaar

cefuroxim iv 1500mg 3dd 6 weken
+
metronidazol po 500mg 3dd
ciprofloxacine po 750mg 2dd
+
clindamycine po 600mg 3dd

Zo mogelijk na 2 weken switch naar orale therapie (op geleide van kweken); totale behandelduur minimaal 6 weken.

Opmerkingen

Primair (percutane) drainage.

Antibiotica aanpassen op geleide van kweken i.o.m.arts-microbioloog. Cave amoebenabces lever (zie hoofdstuk: Tropische en Parasitaire infecties).

Metronidazol maximaal 6 weken, maar eerder stoppen bij klachten van perifere neuropathie.

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: