endocarditis, kunstklep - empirisch

Adviezen

≥ 18 jaar

vancomycine iv 1000mg 2dd
+
gentamicine iv 3mg/kg 1dd
+
rifampicine po 600mg 2dd

Rifampicine pas starten enkele dagen na start vancomycine en gentamicine.

Opmerkingen

Dosering vancomycine iv bij normale nierfunctie: 1000 mg 2 dd (<70kg) of 1000 mg 3 dd (>70kg) met een eerste vancomycine dalspiegel op dag 3.

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: