cellulitis orbitae - onbekende verwekker

Adviezen

≥ 18 jaar

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd minimaal 14 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie
cefuroxim iv 1500mg 3dd minimaal 14 dagen
of
clindamycine po 600mg 3dd minimaal 14 dagen

Bij niet IgE-gemedieerde penicilineallergie.

Opmerkingen

Bij postseptale infectie: spoedconsult KNO en oogarts voor drainage.

Bij preseptale infectie kan per os worden behandeld.

Bij intracraniale uitbreiding metronidazol iv 500 mg 3dd toevoegen

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: