comm-acq pneumonie - onbek verw - ernstig PSI 5

Adviezen

≥ 18 jaar

amoxicilline iv 1000mg 4dd 7 dagen
+
ciprofloxacine iv 400mg 2dd 7 dagen

Bij voorkeur starten met ciprofloxacine oraal: 500mg 2dd.

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie
cefuroxim iv 1500mg 3dd 7 dagen
+
ciprofloxacine iv 400mg 2dd 7 dagen

Bij niet IgE-gemedieerde penicillineallergie. Indien ciprofloxacine oraal: 500mg 2dd.

≥ 18 jaar

Indicaties: Aspiratiepneumonie
amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 7 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij recent verblijf in land met hoge prevalentie penicilline-resistente S. pneumoniae
ceftriaxon iv 2000mg 1dd 7 dagen
+
ciprofloxacine iv 400mg 2dd 7 dagen

Indien ciprofloxacine oraal: 500mg 2dd.

Opmerkingen

Na recente influenza ook S. aureus meedekken.

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 
Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: