comm-acq pneumonie - S. aureus (non-MRSA)

Adviezen

≥ 18 jaar

flucloxacilline iv 1000mg 6dd 14 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie
cefazoline iv 2g 3dd 14 dagen

Bij niet IgE-gemedieerde penicillineallergie.

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: