malaria tropica (Plasmodium falciparum)

Opmerkingen

Definities:

1. Ongecompliceerde malaria tropica: lage parasitemie (< 2% geïnfecteerde erytrocyten & geen schizonten in bloedbeeld), patiënt braakt niet en heeft geen complicaties

2. Ernstige malaria tropica bij 1 of meer van volgende punten: parasitemie >2% geïnfecteerde erytrocyten en schizonten in bloedbeeld , parasitemie >5% geïnfecteerde erytrocyten, patiënt braakt, neurologische symptomen of orgaan falen (nierinsufficiëntie, shock, coma, convulsies, etc.). Bij twijfel; behandelen als ernstige malaria tropica.

Ongecompliceerde malaria in volwassenen:

1e keuze: atovaquone/proguanil (Malarone®) po, 1dd 1000/400 mg, 3 dagen (= 4 tabletten a 250/100mg per dosis)

2e keuze: artemether/ lumefantrine (Riamet ®) po, 80/480 mg op t=0, 8, 24, 36, 48 & 60 uur (= 4 tabletten a 20/120mg per dosis)

3e keuze: kinine sulfaat: 3dd 10 mg/kg po (max. 3dd 600 mg) + clindamycine: 3dd 7mg/kg, gedurende 7 dagen

Ongecompliceerde malaria tijdens zwangerschap:

kinine sulfaat: 3dd 10 mg/kg po (max. 3dd 600 mg) 7 dagen + clindamycine po 2dd 10 mg/kg 7 dagen

Ernstige malaria tropica (= opname IC!)

1e keuze: artesunaat iv 2.4 mg/kg op t=0, 12, 24, 48, en 72 uur (switch naar orale therapie als parasitemie < 2% en patiënt niet braakt)

NB 1. Voor artesunaat is artsenverklaring noodzakelijk

NB 2. parasitemie 2-5% is het grijze gebied. Bij ee parasitaemie 2-5%, starten met i.v. artesunaat en indien klinische conditie dit toelaat z.s.m. over op orale anti-malaria medicatie.

NB 3. Bij wisseltransfusie of erythrocytoferese wordt toegepast dient na de procedure een extra dosis artesunaat gegeven te worden.

NB 4. Tot enkele weken na toediening van artesunaat voor ernstige malaria is hemolyse beschreven. Daarom wordt geadviseerd wekelijks te controleren op hemolyse tot minimaal 4 weken na het begin van de behandeling.

 

2e keuze: kinine dihydrochloride iv. oplaad dosis: 20 mg/kg (max 1800 mg) in 4 uur gevolgd door: 30 mg/kg/dag (max. 1800 mg/dag) per continue infuus (switch naar orale therapie als parasitaemie < 2% en patiënt niet braakt)

Overige maatregelen ernstige malaria tropica:

1. Start ten alle tijden zo spoedig mogelijk therapeutische behandeling (iedere minuut telt)!

2. Bij zeer ernstige malaria overweeg ook wisseltransfusie.

3. Controle elektrolyten, nierfunctie, zuur-base evenwicht, bloedgassen, lactaat, glucose, leverenzymen, stollingsparameters. Vochttoediening beperken tot urineproductie op gang komt. Overweeg wisseltransfusie bij zeer ernstige malaria tropica (parasitemie >10 a 15% of zeer zieke patiënt).

4. Tot enkele weken na toediening van artesunaat voor ernstige malaria is hemolyse beschreven. Daarom wordt geadviseerd wekelijks te controleren op hemolyse tot minimaal 4 weken na het begin van de behandeling.

Bij behandeling met kinine: als in voorafgaande 24 uur therapeutische dosis mefloquine of kinine werd gebruikt: geen oplaaddosis van 20 mg/kg. Bij patiënten met ernstige verminderde nier- of leverfunctie, dosis na 2de dag reduceren tot 30-50%. Nierdialyse en wisseltransfusie hebben geen invloed op dosis en frequentie van toediening. Kinine kan hypoglykemie induceren; frequente controle glucosespiegel (vooral bij zwangere en kinderen).

Ongecompliceerde malaria tropica in kinderen

1e keuze: Atovaquone/proguanil po (Malarone®):

5-8 kg :1 dd 2 junior tabletten a 62,5/25 mg, 3 dagen

9-10 kg: 1dd 3 junior tabletten a 62,5/25 mg, 3 dagen,

11 - 20 kg: 1dd 1 volwassen malarone tablet  a 250/100 mg, 3 dagen

21 - 30 kg: 1dd 2 volwassen tabletten a 250/100 mg, 3 dagen

31 - 40 kg: 1dd 3 volwassen tabletten a 250/100 mg, 3 dagen

>40kg: volg dosering volwassenen

 

2e keuze: artemether/lumefantrine po (Riamet® tabletten 20/120 mg):

< 15 kg: 1 tablet op 0, 8, 24, 36, 48 en 60 uur

15-25 kg: 2 tabletten op 0, 8, 24, 36, 48 en 60 uur

25-35 kg: 3 tabletten op 0, 8, 24, 36, 48 en 60 uur

> 35 kg: 4 tabletten op 0, 8, 24, 36, 48 en 60 uur.

NB: Artemether/lumefantrine is in Nederland niet geregistreerd voor kind <12 jaar en/of <35 kg; elders wel.

 

Opname indicatie bij 1 of meer van onderstaande punten: parasitemie >0,5% geïnfecteerde erytrocyten, onvoldoende zorg in thuis situatie, onderliggend lijden, of < 2 jaar.

NB 1.Ernstige malaria tropica bij kinderen (= opname IC!)

1e keuze: artesunaat iv: 2,4 mg/kg lichaamsgewicht iv op 0, 12, 24, 48 en 72 uur (switch naar orale therapie als parasitemie < 2% en patiënt niet braakt)

 

NB 1. Voor artesunaat is een artsen verklaring noodzakelijk

NB 2. Parasitemie 2-5% is het grijze gebied. Bij een parasitemie 2-5% starten met i.v. artesunaat en indien klinische toestand dit toelaat z.s.m. over op orale anti-malaria medicatie.

NB 3. Bij wisseltransfusie of erythrocytoferese wordt toegepast dient  na de procedure een extra dosis artesunaat gegeven te worden.

NB 4.Tot enkele weken na toediening van artesunaat voor ernstige malaria is hemolyse beschreven. Daarom wordt geadviseerd wekelijks te controleren op hemolyse tot minimaal 4 weken na het begin van de behandeling.

 

2e keuze: kininedihydrochloride iv:

< 5 jaar: oplaaddosis: 15 mg/kg in 4 uur, gevolgd door 20 mg/kg/dag per continue infuus. (switch naar orale therapie als parasitemie < 2% en patiënt niet braakt)

> 5 jaar: oplaaddosis: 20 mg/kg (max. 1800 mg) in 4 uur gevolgd door 30 mg/kg/dag per continue infuus (max. 1800 mg/dag). (switch naar orale therapie als parasitemie < 2% en patiënt niet braakt)

Meldingsplichtige ziekte categorie C

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
CDC guidelines for malaria treatment
Pubmed ID: 
20932805
Description: 
Lancet Infect Dis. 2010 Nov;10(11):762-9. doi: 10.1016/S1473-3099(10)70202-4. Efficacy and safety of artemether-lumefantrine compared with quinine in pregnant women with uncomplicated Plasmodium falciparum malaria: an open-label, randomised, non-inferiority trial. Piola P, Nabasumba C, Turyakira E, Dhorda M, Lindegardh N, Nyehangane D, Snounou G, Ashley EA, McGready R, Nosten F, Guerin PJ.
Frontpage: 
Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
WHO guideline for malaria treatment
Frontpage: