longabces

Adviezen

≥ 18 jaar

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 2 tot 6 weken
clindamycine po 600mg 3dd 2 tot 6 weken

bij penicilline allergie

Opmerkingen

Afhankelijk van kliniek kan na 2 weken iv overwogen worden te switchen naar oraal.

Bron

Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: