sepsis - Staphylococcus aureus

Adviezen

≥ 18 jaar

flucloxacilline iv 1000mg 6dd minimaal 14 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie
cefazoline iv 2g 3dd minimaal 14 dagen

Bij niet IgE-gemedieerde penicillineallergie.

≥ 18 jaar

Indicaties: Hemodialyse

Alternatief voor hemodialyse patienten: zie onder (bij opmerkingen)

Opmerkingen

Behandelduur 14 dagen bij ongecompliceerde S. aureus bacteriemie (bij infecties met bekende bron die verwijderd is). Bij onbekende bron, complicaties en/of persisterend positieve bloedkweken na 72 uur behandeling: behandelduur 4-6 weken.

Cave endocarditis; echocardiografie is onder andere geïndiceerd bij patiënt met hartgeruis, pacemaker of kunstklep, indien er geen duidelijke focus is of indien bacteriemie >48-72u persisteert na start antibiotica.

Alternatief voor flucloxacilline iv bij hemodialyse patienten: cefazoline iv 2000mg na dialyse (dus 3 keer 2 gram per week). Let op: deze therapie is alleen adequaat bij hemodialyse patienten! Achtergrondinformatie: cefazoline iv 2000mg na dialyse leidt tot continu adequate spiegels en daarom kan dit als alternatief voor flucloxacilline gegeven worden aan hemodialyse patienten.

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 
Type: 
PubMed ID (link naar PubMed publicatie)
Link - SWAB: 
off
Pubmed ID: 
17173215
Publication: 
Stryjewski ME, Szczech LA, Benjamin DK Jr, Inrig JK, Kanafani ZA, Engemann JJ, Chu VH, Joyce MJ, Reller LB, Corey GR, Fowler VG Jr. Use of vancomycin or first-generation cephalosporins for the treatment of hemodialysis-dependent patients with methicillin-susceptible Staphylococcus aureus bacteremia. Clin Infect Dis. 2007 Jan 15;44(2):190-6.
Frontpage: 
Type: 
PubMed ID (link naar PubMed publicatie)
Link - SWAB: 
off
Pubmed ID: 
10462306
Publication: 
Kuypers D, Vanwalleghem J, Maes B, Messiaen T, Vanrenterghem Y, Peetermans WE. Cefazolin serum concentrations with fixed intravenous dosing in patients on chronic hemodialysis treatment. Nephrol Dial Transplant. 1999 Aug;14(8):2050-1.
Frontpage: 
Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Bron

  • SWAB Guideline XIV - Sepsis
  • Pubmed.gov publication #17173215
  • Pubmed.gov publication #10462306
  • Homepage

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: