arthritis, septisch - S. aureus

Adviezen

≥ 18 jaar

flucloxacilline iv 1000mg 6dd minimaal 2 weken
gevolgd door
clindamycine po 600mg 3dd minimaal 4 weken

Clindamycine: bij bewezen gevoeligheid.

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie
cefazoline iv 1000mg 4dd minimaal 2 weken
gevolgd door
clindamycine po 600mg 3dd minimaal 4 weken

Bij niet IgE-gemedieerde penicillineallergie. Clindamycine: bij bewezen gevoeligheid.

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: