osteomyelitis acuta - S. aureus

Adviezen

≥ 18 jaar

flucloxacilline iv 1000mg 6dd minimaal 2 weken
gevolgd door
clindamycine po 600mg 3dd minimaal 4 weken

Clindamycine: bij bewezen gevoeligheid.

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie
cefuroxim iv 1500mg 3dd minimaal 2 weken
gevolgd door
clindamycine po 600mg 3dd minimaal 4 weken

Bij niet IgE-gemedieerde penicillineallergie. Clindamycine: bij bewezen gevoeligheid.

Opmerkingen

Bij goede klinische response en minimaal 2 weken na laatste debridement switch intraveneuze therapie naar oraal clindamycine po 600 mg 3dd (eerste keus) of ciprofloxacine po 500 mg 2 dd (tweede keus) bij bewezen gevoeligheid. Totale therapieduur minimaal 6 weken.

Bron

Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: