fasciitis necroticans

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: bij groep A streptokok
benzylpenicilline iv 2milj. IU 6dd minimaal 7 dagen
+
clindamycine iv 600mg 4dd 7 dagen
cefuroxim iv 1500mg 3dd minimaal 7 dagen
+
clindamycine iv 600mg 4dd 7 dagen

Bij niet IgE-gemedieerde penicillineallergie.

≥ 18 jaar

Indicaties: Synergistisch gangreen (Fournier)
amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 6dd minimaal 7 dagen
+
clindamycine iv 600mg 4dd 7 dagen
+
tobramycine iv 5mg/kg eenmalig

tobramycine toevoegen bij sepsis

Opmerkingen

Spoedindicatie voor chirurgische behandeling; bij sepsis tobramycine toevoegen 1dd 5 mg/kg.

Overweeg gammaglobuline toe te voegen, eerste dag 1 g/kg, dag 2 en 3 0,5 g/kg, totaal 3 dagen.

Gezinscontacten meebehandelen en andere nauwe contacten controleren (zie LCI-richtlijn: Groep A-streptokokkeninfectie [GAS]).

Bron

Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: