sepsis/bacteriemie bij centraal veneuze lijn/catheter: algemene informatie

Opmerkingen

Differentiëren tussen de lijn als bron van de bacteriemie en een ander focus is soms moeilijk. Indien nog geen antibioticum gestart werd, is het nuttig om alvorens hiermee te starten, een bloedkweek via de lijn af te nemen en op hetzelfde moment een bloedkweek via een veneuze punctie. Dit laat vaak toe het onderscheid te maken tussen een lijnensepsis en een andere bron van de bacteriemie. Wanneer de lijn de bron van is van de bacteriemie wordt de bloedkweek via de lijn afgenomen meestal minstens 2 uur eerder positief dan de bloedkweek afgenomen via veneuze punctie.

Het spreekt voor zich dat verwijderen van de lijn de grootste kans op genezing biedt. Dit is echter niet altijd mogelijk. Bij bacteriemie met S. aureus of bij candidemie dient de lijn altijd verwijderd te worden. Ook enterokokken, bacillus en corynebacterien als bron van lijn-gerelateerde bacteriemie recidiveren erg frequent en dus is verwijderen van de lijn wenselijk.

Definitieve genezing van een infectie ter hoogte van het onderhuids getunnelde traject van de lijn noodzaakt meestal verwijderen van de lijn.

Omdat de micro-organismen die infectie van de lijn veroorzaken meestal aan de binnenkant van de lijn kleven dienen antibiotica DOOR DE LIJN te worden gegeven voor de volledige behandelingsduur.