sepsis/bacteriemie met coagulase negatieve stafylokokken bij getunnelde of volledig geïmplanteerde centraal veneuze lijn/catheter

Opmerkingen

Verwijder lijn(!), zeker bij aanwezigheid van vreemd-lichaamsmateriaal (bv. pacemaker, kunstklep, aortaprothese, gewrichtsprothese). Antibiotica zijn niet geïndiceerd indien de lijn onmiddelijk verwijderd kan worden, de patient hemodynamisch stabiel is en geen ander niet te verwijderen intravasculair vreemd-lichaamsmateriaal heeft.