implantatie gewrichtsprothesen

Adviezen

≥ 18 jaar / < 80 kg

cefazoline iv 1g 1dd
of
vancomycine iv 1g 1dd

Dosering cefazoline herhalen 8 en 16 uur post ok

Bij allergie vancomycine

Dosering vancomycine herhalen na 12 uur post ok
 (let op nierfunctiestoornissen)

≥ 18 jaar / ≥ 80 kg

cefazoline iv 2g 1dd
of
vancomycine iv 1g 1dd

Dosering cefazoline 1 g herhalen 8 en 16 uur post ok

Bij allergie vancomycine

Dosering vancomycine herhalen na 12 uur post ok (let op nierfunctiestoornissen)

≥ 18 jaar

Indicaties: operatie > 4uur
cefazoline iv 1g 1dd

Opmerkingen

RICHTLIJN TOTALE HEUPPROTHESE © 2010 Nederlandse Orthopaedische Vereniging

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: