Hersenabces-onbekende verwekker

Adviezen

≥ 18 jaar

ceftriaxon iv 2000mg 2dd
+
metronidazol iv 500mg 3dd

Opmerkingen

  • Bij positieve kweek therapie aanpassen
  • Bij chronisch otogeen focus denk aan mogelijkheid Pseudomonas
  • Therapieduur afhankelijk van beeldvorming, maar minimaal 6 weken
  • Indien abces(sen) > 2,5 cm: streven naar drainage/excisie
  • Indien geen drainage/excisie mogelijk: 12 weken iv behandeling soms noodzakelijk (afhankelijk van grootte abces).
  • Bij metronidazol > 2 weken: cave neurotoxiciteit.

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: