impetigo

Adviezen

≥ 18 jaar

flucloxacilline po 500mg 4dd 7 dagen

Bij algemeen ziek zijn of onvoldoende verbetering

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
clindamycine po 600mg 3dd 7 dagen

Bij algemeen ziek zijn of onvoldoende verbetering

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: