comm-acq pneumonie - legionella

Adviezen

≥ 18 jaar

ciprofloxacine po 500mg 2dd 7 tot 14 dagen
claritromycine po 500mg 2dd 7 tot 14 dagen
erytromycine iv 1000mg 4dd 7 dagen

Opmerkingen

Meldingsplichtige ziekte groep C

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: