peritonsillair abces

Adviezen

≥ 18 jaar

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 10 tot 14 dagen
clindamycine po 600mg 3dd 10 tot 14 dagen

Opmerkingen

Drainage en kweek (eventueel op geleide echo/CT.

Na klinische verbetering en adequate drainage overweeg switch naar augmentin po 625 mg 3dd of clindamycine po 600 mg 3dd.

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: