comm-acq pneumonie - H. influenzae

Adviezen

≥ 18 jaar

amoxicilline po 750mg 3dd 7 tot 10 dagen
of
amoxicilline iv 1000mg 4dd minimaal 7 dagen

beta-lactamase negatief

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd 7 dagen
+
amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 7 dagen

beta-lactamase positief

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
doxycycline po oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd 7 dagen
of
cefuroxim iv 1500mg 3dd 7 dagen

Beta-lactamase negatief of beta-lactamase positief

Opmerkingen

Cefuroxim alleen bij niet IgE-gemedieerde peniciliine allergie.

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: