comm-acq pneumonie - onbek verw - matig ernstig PSI 3 en 4

Adviezen

≥ 18 jaar

amoxicilline iv 1000mg 4dd 5 dagen

denk aan switch naar oraal

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 5 dagen

Bij aspiratie
denk aan switch naar oraal 

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
cefuroxim iv 1500mg 3dd 5 dagen

denk aan switch naar oraal

Opmerkingen

Als een patient één of meer van de volgende risicofactoren heeft moet er binnen 24 uur een legionella-urineantigeentest verricht worden. 

1. PSI 4 (ook zonder risicofactoren)

2. recent bezoek aan het buitenland

3. tijdens een Legionella epidemie

4 onvoldoende verbetering na>48 uur behandeling met een beta-lactam antibioticum: behandel als ernstige CAP

Indien legionella-urineantigeen positief: dan verder behandelen met ciprofloxacine, bij voorkeur per os.

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: