Helicobacter pylori

Adviezen

≥ 18 jaar

amoxicilline po 1000mg 2dd 7 dagen
+
claritromycine po 500mg 2dd 7 dagen

Nederland buiten de randstad, autochtonen

(weinig resistentie clarithromycine)

+ protonpompremmer 2dd

amoxicilline po 1000mg 2dd 7 dagen
+
levofloxacine po 500mg 2dd 7 dagen

Randstedelijke gebieden, allochtonen. Macrolide in medicatiehistorie

(veel resistentie clarithromycine)

+ protonpompremmer 2dd

claritromycine po 500mg 2dd 7 dagen
+
levofloxacine po 500mg 2dd 7 dagen

Penicilline allergie

+ protonpompremmer 2dd

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: