pyelonefritis

Adviezen

≥ 18 jaar

cefuroxim iv 1500mg 3dd
+
tobramycine iv 5mg/kg eenmalig

Niet bij penicilline allergie, tobramycine indien klinisch nodig.

ciprofloxacine po 500mg 2dd

Alleen indien anafylaxie voor betalactam antibiotica bestaat of als de gehele therapie oraal gegeven kan worden.

Opmerkingen

Tobramycine in principe zo nodig en bij voorkeur eenmalig

Ciprofloxacine alleen indien anafylaxie voor beta-lactam antibiotica bestaat of als de gehele therapie oraal wordt gegeven,.

Patienten gekoloniseerd met een ESBL: therapie op geleide resistentie patroon

Behandelduur:

   Vrouwen met ongecompliceerde pyelonefritis die met ciprofloxacine behandeld worden: 7 dagen

   Alle andere gecompliceerde UWI bij vrouwen: 10-14 dagen

   Alle gecompliceerde UWI bij mannen: 14 dagen

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: