cholangitis met bacteriemie

Adviezen

≥ 18 jaar

cefuroxim iv 1500mg 3dd
+
tobramycine iv 5mg/kg eenmalig

tobramycine indien klinisch noodzakelijk, bij voorkeur eenmalig.

+
tobramycine iv 5mg/kg eenmalig

tobramycine indien klinisch noodzakelijk, bij voorkeur eenmalig.

Opmerkingen

voorkeursregime afhankelijk van lokale resistentiedata

na adequate drainage van de galwegen: behandelduur maximaal 3 dagen

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: