Kopie van Diabetische voet

Adviezen

≥ 18 jaar

flucloxacilline po 500mg 4dd 14 dagen

Oppervlakkig ulcus (met infectie)

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 14 dagen

Diep ulcus met infectie

clindamycine po 600mg 3dd 14 dagen
+
ciprofloxacine po 750mg 2dd 14 dagen

Diep ulcus met infectie, bij orale switch

ceftazidim iv 1000mg 4dd 14 dagen
+
clindamycine po 600mg 3dd 14 dagen

Ernstige systemische verschijnselen (therapie aanpassen opgeleide van de kweek)

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
clindamycine po 600mg 3dd 14 dagen

Oppervlakkige ulcus (met infectie)

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Indeling volgens CBO consensus
Frontpage: 

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: