Cellulitis

Adviezen

≥ 18 jaar

1e keus alternatief
flucloxacilline po 500mg 4dd 10 tot 14 dagen
1e keus alternatief
flucloxacilline iv 1000mg 6dd 10 tot 14 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
clindamycine po 600mg 3dd 10 tot 14 dagen

Opmerkingen

Cave resistentie voor clindamycine (ongeveer 15% bij Staphylococcus aureus). Overweeg bij betalactam allergie (indien niet IgE gemedieerd):
cefuroxim iv 1500 mg 3 dd (indien patient wordt/is opgenomen).

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: