sepsis - Escherichia coli en andere Enterobactereaciae (kind)

Adviezen

< 4 weken

cefuroxim iv 14 dagen
+
tobramycine iv 5mg/kg 1dd

Tobramycine zonodig toevoegen

Therapie aanpassen op basis van gevoeligheid

 

1 maanden - 18 jaar

cefuroxim iv 14 dagen
+
tobramycine iv 5mg/kg 1dd

Tobramycine zonodig toevoegen

Therapie aanpassen op basis van gevoeligheid

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: