Gastro-enteritis (kind)

Adviezen

< 4 weken

Indicaties: verdenking salmonella sepsis
cefotaxim iv dd 7 dagen

1 maanden - 18 jaar

Indicaties: verdenking salmonella sepsis
ceftriaxon iv dd 7 dagen

indien mogelijk switch naar amoxicilline of co-trimoxazol

1 - 3 maanden

Indicaties: verdenking salmonellose
cefotaxim iv dd 7 dagen
of

indien mogelijk switch naar amoxicilline of co-trimoxazol

3 - 12 maanden

Indicaties: verdenking salmonellose
dd

Geen antibiotische behandeling.

≥ 12 maanden

Indicaties: verdenking salmonellose
dd

Geen antibiotische behandeling.

Opmerkingen

Acute gastro-enteritis bij kinderen wordt meestal veroorzaakt door virussen en behoeft alleen symptomatische therapie. Anti-microbiële behandeling bij niet-virale gastro-enteritiden is alleen geïndiceerd als de therapie het ziektebeloop gunstig kan beïnvloeden of ernstige gevolgen kan voorkomen of op epidemiologische gronden.

Indien gevoeligheid bekend is switch naar een smaller middel, amoxicilline of co-trimoxazol.

co-trimoxazol gecontra-indiceerd bij kinderen < 1 jaar.

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: