Helicobacter Pylori (kind)

Adviezen

Indicaties: Helicobacter pylori
claritromycine po dd 7 dagen
+
amoxicilline po dd 7 dagen

In combinatie met protonpompremmer p.o. gedurende 7 dagen.

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: