Pyelonefritis (kind)

Adviezen

1 - 4 weken

Indicaties: Verwekker onbekend
cefotaxim iv dd 10 dagen
of
of
cefuroxim po dd

1 - 4 weken

Indicaties: verwekker onbekend (alternatief)
+

tobramycine eventueel toevoegen.

1 maanden - 18 jaar

Indicaties: Verwekker onbekend
ceftriaxon iv dd 10 dagen
of
of
cefuroxim po dd

1 maanden - 18 jaar

Indicaties: verwekker onbekend (alternatief)
+

tobramycine eventueel toevoegen

Indicaties: voorkeursbehandeling bij bekende verwekker
dd

op geleide van antibiogram gedurende 10-14 dagen

Opmerkingen

Urineweginfecties moeten vroegtijdig worden gediagnosticeerd en behandeld om zo mogelijk schade aan de nieren te voorkomen. Bij jonge kinderen staan aspecifieke symptomen zoals koorts, voedingsproblemen en prikkelbaarheid vaak op de voorgrond. De gouden standaard voor het vaststellen van een urineweginfectie is via steriele wijze (blaascatheter of blaaspunctie) de urinekweek afnemen. De afwezigheid van leukocyturie sluit een urineweginfectie niet uit. Vooral bij recidiefinfecties neemt het aantal leucocyten af.

Antibiotica Intraveneus starten:

1. Ale kinderen < 3 maanden: minimaal 5 dagen i.v.; aansluitend afhankelijk van leeftijd en kliniek nog minimaal 5 dagen per os. Antibioticum van keuze is afhankelijk van de kweek. Totale antibiotische behandeling: 10 dagen.

2. Bij kinderen >3 maanden met UWI met koorts indien inname van medicatie per os niet mogelijk is door mate van ziek zijn of braken.

Atibiotica per os:

1. Leeftijd > 3 maanden.

2. Indien inname van medicatie per os niet gehinderd wordt door mate van ziek zijn of braken.

 

 

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: