Cystitis (kind)

Adviezen

of

co-trim is gecontra-indiceerd bij kinderen < 1 maand

Opmerkingen

NB: Voor starten van therapie dient altijd een urinekweek te worden ingezet. Cystitis ontstaat bij meisjes in de schoolgaande leeftijd vaak secundair aan blaasfunctiestoornissen. Bij recidiverende cystitiden dient verwijzing naar de tweede lijn plaats te vinden.

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: