Meningitis - verwekker onbekend (kind)

Adviezen

cefotaxim iv dd
+

< 1 maand

1 maand - 10 jaar

> 10 jaar

Opmerkingen

Aanvullende behandeling met dexamethason verkleint het risico op restverschijnselen bij infectie met Haemophilus influenzae type B en tevens vermindert dexamethason de kans op ernstige gehoorstoornissen bij een pneumokokken meningitis mits vroeg toegediend.

Op basis van deze gegevens is het advies;

dexamethason 4 dd 0,15 mg/kg gedurende 4 dgn (gecontraindiceerd bij kinderen < 1 maand) met de startdosis vooraf of gelijktijdig met het toedienen van antibiotica.

Duur antibiotica therapie iom arts-microbioloog

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: