meningitis - Haemophilus influenzae (kind)

Adviezen

amoxicilline iv dd 10 dagen

Beta-lactamase negatief

cefotaxim iv dd 10 dagen

Beta-lactamase positief

<1 maand

ceftriaxon iv dd 10 dagen

Beta-lactamase positief

> 1 maand

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: